Paradise 2.0

„Paradise 2.0” is a hypothetical state closer to the original order of the world. Developing harmony and tender symbiosis with nature. Defining it as a whole, subjectively and completely. Nature in the cycle is portrayed as a macroorganism in a continuous process of change. It transforms, it goes through different states and cycles. Its colors and structures are hyperbolized and exaggerated.


Magdalena Salome’s paintings embody the longing for harmony with nature. Being heavily inspired by the cycle of life in plants and flora in general, those works provoke the feeling of kinship with nature. The artist creates her own worlds on her canvases with empathy and sensitivity. Salome wants to get close to the primeval world order, she wants to learn towards complete unity with verdure. By watching her works closely we can see the complexity and intricacy of her brushstrokes. From afar, the same works synthesize themselves striking as dynamic and fiving. Magdalena Salome Zawadzka’s paintings evoke peace and vibrate with natural energy. They let us dive into our own internal oasis.

– Klara Wysocka


Prace malarskie Magdaleny są silnie inspirowane natura, wywołują wrażenie spokoju, porozumienia miedzy człowiekiem a światem. Prace abstrakcyjne w swojej formie, prowokują do poszukiwań, rozszyfrowania materii malarskiej, odkrywania cykli życia przyrody i tego, jak jest złożona. 

Artystka buduje swoje prace, odkrywając świat, chcąc zbliżyć się do jego początku, pierwotności i prostoty za pomocą płótna, Jej prace wywołują spokój, pozwalają dotrzeć do migawek skojarzeń widza związanych z natura które są mu bliskie, tym bardziej stając się wyjątkowym studium piękna – tego, co ożywione 

– Klaudia Mańko